Kandidati Gjergj Mero vizitoi punishten më të njohur dhe të vetme të poçerisë dhe punimit të terakotës në Korçë, por dhe në Shqipëri. Duke e cilësuar si një  vlerë të rrallë vazhdimin e kësaj tradite shekullore në Korçë,  kandidati Mero tha se varfëria e madhe ulja e fuqisë blerëse dhe taksat e larta,  ka bërë që këto për këto punime të mos ketë interes blerjeje dhe tregtimi.

“Me  bashkinë e re unë do ti kushtoj një vëmendje të veçantë zejtarisë dhe prodhimeve artizanale, u shpreh kandidati Mero duke mëshuar në uljen e barrës fiskale dhe zbatimin e nismave  bashkëpunuese me organizatat ndërkombëtare për zhvillimin e zejtarisë.  Ulja e taksave dhe tarifave vendore si dhe subvecionimi i Bashkisë së re do te jenë inkurajimet kryesore në këtë fushë të veçantë biznesi.

Zhvillimin  e kësaj tradite, kandidati Mero e ka si projekt  kryesor në gjallërimin e traditave dhe si  marka  turistike të Korçës. Ai tha se me  keto punishte do te punësohen  gra dhe të rinj të cilët kanë talent dhe pasion për këto punime por nuk gjejnë mbështetje nga Bashkia dhe strukturat përkatëse


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 11 Qershor 2015