Kandidati për kryetar Bashkie në Tiranë, Halim Kosova, u takua me banorë të zonës së Fsuhës së Aviacionit të cilëve u shpjegoi projektet konkrete për rrugët, lagjet, arsimin, higjienën dhe sigurimin e ujit 24 orë. 

Rikualifikim urban i Bllokut të kufizuar nga rruga “Kavajës” – “Babë Rexha” – “Fredinand Deda” dhe Lumi Lana”

Blloku ka sipërfaqe prej rreth 34 Ha.

Rrugët kryesore të këtij blloku ku do të ndërhyhet, janë:

 • Rruga “Kel Kodheli” dhe degëzimet;
 • Rruga “Skënder Shtylla”
 • Rruga “Gaqo Avrazi”
 • Rruga “Javer Malo”
 • Rruga “Nexhmedin Zajmi”
 • Rruga “Aleksandër Albani”
 • Rruga “Bedri Pejani”
 • Rruga “Ferdinand Deda”
 • Rruga “Evlija Çelebi”
 • Rruga “Gjergj Pekmezi”
 • Rruga “Janaq Paço” dhe degëzimet
 • Degëzimet e rrugës “Babë Rexha”që janë pjesë e bllokut

Projekti parashikon:

 • Ndërhyrjen në rrjetin rrugore me gjatësi rreth 3.3 km
 • Ndërtimin e trotuareve me sipërfaqe rreth 4.100 m2
 • Ndërtimin  e rrjeteve inxhinjerike (KUSH rreth 4.6 km, KUZ rreth 2.3 km)
 • Ndërttimi i rreth 6.2 km linjave rezervë
 • Vendosjen e rreth 160 ndricuesve
 • Krijimin e rreth 100 m2 sipërfaqe të gjelbëra dhe kënd shlodhëse për fëmijë dhe të rritur në fillim të rrugës “Babë Rexha” vendosja 6 stolave,
 •  Mbjellja e rreth 360 pemëve,
 • Sinjalistika horizontale dhe vertikale, vendosja e rreth 70 tabelave.
 • Shtimi i 35 vendeve për parkim

Investimet për vitet 2015 – 2017

Investime në 10 objekte me vlerë 881,438,837 lekë, të cilat konsistojnë, në:

 1. Përmirësimi i Higjenës:

 

 1. Blloku në rrugën “Vëllezërit Manastirli”;
 2. Blloku i kufizuar nga rruga “Muhamet Gjallesha”-”Myslym Shyri”-rruga e “Kavajës” me kufirin e Nj B Nr. 10.

 

 • Ndërtimi i rrjeteve inxhinjerike: 4.5 km Kanalizime te Ujrave te Zeza, 11 km Kanalizime te Ujrave te Bardha dhe 1 km rrjet ujesjellesi;
 • Ndërtimi i 700 m2 sipërfaqe të gjelbera;
 • Mbjellja e 500 pemëve të reja, si dhe e 55shkurre dekorative;
 • Ndërtimi i 4 shesheve dhe vendosja e 3 set lodra për fëmijë;
 • Vendosja e 30 stolave dhe 51koshave rrugore per hedhjen e mbeturinave;
 • Ndërtimi 1 terreni sportiv.

 

 1. Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor dhe parauniversitar:

 

 1. Shkolla 9 – vjecare “Dhora Leka”;
 2. Shkolla 9 – vjeçare “Pjetër Budi”;
 3. Shkolla 9 – vjecare “Sabaudin Gabrani”;
 4. Kopshtit Nr.2;
 5. Ndërtim Kopesht dhe Cerdhe;
 6. Ndërtim Çerdhe.

 

 • Rikonstruksioni i 70 klasave;
 • Ndërtimi  3 palestrave;
 • Ndërtimi i 7 grupe për cerdhe dhe 4 grupe për kopshte;
 • Vendosja e 5 set lodra për fëmijë;
 • Instalimi i sistemit të ngrohjes për 5 objekte.

 

 1. Infrastruktura rrugore:

 

 1. Blloku i kufizuar nga rruga Kavajës – Babë Rexha – Fredinand Deda dhe Lumi Lana;
 2. Blloku kufizuar nga Fusha e Aviacionit – rruga Anesti Lubonja – Lumi Lana- dhe rruga Artan Lenja.

 

 • Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 7 km rrugë dhe 10,500 m2 trotuare;
 • Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit rrugor, ku vendosen rreth 380 ndriçues të rinj;
 • Vendosja e 11 km linja rrezerve;
 • Sinjalistikë horizontale dhe vertikale rreth 200 tabela;
 • Krijimi i 73 vende për parking.
 • Unë nuk jam një politikan tipik, por ndoshta për këtë keni nevojë.
 • Pikërisht pse kam projekte specifikepër lagjen tuaj dhe për çdo lagje të Tiranës do tju them ekzaksisht se çfarë do të bëj.
 • Në vend që unë të fajësoj të tjerët, gjithë jetën time kam marr përgjegjësipër të zgjidhur problemet
 • Unë jam një menaxheri fortë, me vizion të qartë, vendos objektiva dhe arrij standartet.
 • Çdo projekt do të përfundohet brenda afatitkohor dhe do të tregoj tolerancë zero ndaj korrupisionitashtu siç kam bërë gjatë gjithë jetës sime.
 • Unë do të punoj për të gjithëdhe me të gjithë ju pa asnje dallim.

  Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 8 Qershor 2015