Sot në Komisionin e Ekonomisë u diskutuan dy akte normative për ndryshimin e buxhetit.

Opozita kundërshtoi ashpër ndryshimet në aktin normativ ku reflektohet fakti që ka një mosrealizim të ardhurash prej 310 milionë dollarë për 11 mujorin. Këto të dhëna provojnë vjedhjet dhe kontrabanden në dogana e tatime, dështimin e aksionit anti- informalitet si dhe paaftësinë e administratës.
Rritja e taksave, presioni qeveritar e kerbaçi për bizneset e ndershme rezultoi në perkeqësimin e të gjithë treguesve të buxhetit.
Opozita kritioi ashper reduktimin e shpenzimeve për investime, përseri me 50 milione dollarë, që po reflektohet ne zero investime në infrastrukturë.
Rënia e të ardhurave, kryesisht të TVSH me 81 milione dollarë, tregon renien e konsumit qe reflekotohet si tek indeksi i çmimit të konsumit dhe tek ngerçi që ka kapur ekonominë.
Rënia e Shqipërisë në indeksin e Forbes dhe Doing Business, janë reflektimi me i qarte i efektit negative të politikave të qeverisë ndaj biznesit.


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 19 Janar 2016