Në 27 vjetorin e Rilindjes Demokratike, fjalës së parë të lirë