Tabelat të cilat u prezantuan në platformën e opozitës për “Çlirimin e Zgjedhjeve”, nga Sekretari për Çështjet Zgjedhore në Partinë Demokratike, Ivi Kaso.