Forumi Rinor i Partisë Demokratike ka hapur Fushatën e Anëtarësimeve të reja, me qëllim ripërtëritjen dhe fuqizimin e antarësisë dhe strukturës së FRPD.

1️⃣ Të gjithë të rinjtë mund të aplikojnë nëpërmjet linkut të mëposhtëm: 👇
https://bit.ly/3KhSdci

2️⃣ Çdo kandidat që shpreh ambicien për t’u zgjedhur në strukturat drejtuese të FRPD në nivel lokal apo qëndror duhet të plotësojë formularin e tij personal, të cilin duhet ta adresojë në zgjedhje@frdemokratet.al

*️⃣ Afati i paraqitjes dhe propozimeve të kandidaturave pranë Grupit Qendror të Punës është deri më datë 31 janar 2022.

Për çdo informacion shtesë ➡️ www.demokratet.al

Suksese! ✅