NJOFTIM PËR MEDIAN NGA KOMISIONI I APELIMIT PRANË PD

 

 

Sot më datë 14.02.2024, në selinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë, u mblodh Komisioni i Apelimit me këtë rend dite:

 

  1. Shqyrtimi i ankimit të z.Qamil Gjyrezi

 

Me votë unanime Komisioni vendosi të shtyjë seancën me qëllim thirrjen e z.Gjyrezi për t’u dëgjuar në lidhje me pretendimet ngritura në ankim si dhe të dorëzojë provat që disponon.